Om oss

Denne siden er laget av Kniveåsen AS, som solgte tomtene for den østre delen av Kniveåsen.
Du kan kontakte oss per e-post: post@knive.no