Barnehager

Nærmeste barnehage er Espira Kniveåsen. Andre barnehage kan du lese om på kommunens nettsider.